• Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

          • Dnia 19 czerwca 2019r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.  celebrowaną przez ks. Kanonika Ryszarda Kłosińskiego. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, Radny Rady Gminy Kadzidło Pan Jan Kulasik oraz Rada Rodziców: Pani Anna Chrostek, Pani Edyta Nalewajk, Pani Bożena Łaszczych oraz Pani Aneta Marcinowska. Pani Dyrektor po wręczeniu uczniom świadectw i nagród książkowych, pogratulowała im sukcesów w nauce. Podziękowała także Rodzicom za całoroczną współpracę i życzyła słonecznych, bezpiecznych wakacji. W tym dniu pożegnaliśmy także uczniów klasy III gimnazjum oraz klasy VIII szkoły podstawowej. Absolwenci złożyli uroczyste Ślubowanie na sztandar szkoły, co potwierdzili własnoręcznym podpisem. Na pamiątkę otrzymali Akty Nadania Godności Absolwenta Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Była to wzruszająca uroczystość... Tak trudno się rozstać…