• Witamy na naszej stronie
   • Witamy na naszej stronie
   • Witamy na naszej stronie
   • Witamy na naszej stronie
   • Witamy na naszej stronie
     • W Zagrodzie Kurpiowskiej...

      Dnia 10 września 2021r. nasi uczniowie z klas 0 – VIII uczestniczyli w XX warsztatach etnograficznych „Ginące zawody” w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Mogli tam podziwiać prace i przypatrywać się twórczości artystów i rękodzielników w takich dziedzinach jak: wycinankarstwo, garncarstwo, rzeźbiarstwo, plecionkarstwo, tkactwo. Można było też zobaczyć na czym dawniej polegała praca kowala, jak wypiekało się chleb i przędło len. Podczas tegorocznych warsztatów eksponowano szczególnie wycinankę kurpiowską, gdyż w 2020r. wycinankarstwo kurpiowskie w Puszczy Zielonej zostało wpisane na prestiżową Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Gratulujemy..

     • Żegnaj szkoło...

      Dnia 25 czerwca 2021r. zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa COVID – 19 i związane z nią obostrzenia, zakończenia roku odbyły się w różnych godzinach. Pani Dyrektor po wręczeniu uczniom świadectw i nagród książkowych, pogratulowała im sukcesów w nauce. Podziękowała także Rodzicom za całoroczną współpracę i życzyła słonecznych, bezpiecznych wakacji.

     • Pożegnaliśmy...

      Dnia 23 czerwca 2021r. pożegnaliśmy uczniów klasy VIII. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski. Absolwenci złożyli uroczyste Ślubowanie na sztandar szkoły, co potwierdzili własnoręcznym podpisem. Na pamiątkę otrzymali Akty Nadania Godności Absolwenta Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Była to wzruszająca uroczystość... Tak trudno się rozstać…

     • Unia Europejska bez tajemnic...

      Dnia 22 czerwca 2021r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie VII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Unia bez tajemnic” na temat: „O KLIMACIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI - EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD I STRATEGIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI 2030”. Konkurs organizowany jest w partnerstwie EUROPE DIRECT Ostrołęka. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Andrzej Halicki, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Pan Michał Giers, Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Pan Mariusz Popielarz, Starosta Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Kubeł, Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, p.o. Dyrektora Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęka Pani Bogumiła Jarka oraz współorganizatorka konkursu Pani Aleksandra Nowak – Przedstawiciel EUROPE DIRECT Ostrołęka. W zmaganiach konkursowych wzięło udział si

     • Szkolny Festiwal Nauki

      Dnia 14 czerwca 2021r. w klasopracowni biologicznej w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Biologia w szkole i w terenie” odbył się SZKOLNY FESTIWAL NAUKI. Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli obejrzeć żywe okazy zwierząt występujących w naszej okolicy (wiele gatunków owadów, ślimaki, pomrowy). Ponadto można było poznać anatomię człowieka dzięki modelom narządów zmysłów (oka, ucha), niektórych narządów wewnętrznych (serca, wątroby) oraz modelowi skóry i szkieletu. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła autentyczna czaszka wilka, zęby dzika, poroża zwierząt leśnych: łosia, jelenia, daniela, koziołka sarny oraz muszle ślimaków z Morza Śródziemnego i skamieniałości (amonity, paprotniki kopalne). Dziękujemy Pani Elżbiecie Szulkowskiej za ogrom niezapomnianych wrażeń...

  • Partnerzy

   • MEiN
   • MKO
   • Powiat Ostrołęcki
   • Gmina Kadzidło
   • MSCDN
   • Europe Direct
   • OKE
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Galeria zdjęć

    brak danych