• Ważne terminy


    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

     W terminie głównym

     1. język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 26 maja  2021r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

     1. język polski – 13 stycznia 2021r. (środa) – godz. 9:00

     2. matematyka – 14 stycznia 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 15 stycznia 2021r. (piątek) – godz. 9:00

     W terminie dodatkowym

     1. język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00

     2. matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9:00

     1. język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 26 maja  2021r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

      

      

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego      w czerwcu i lipcu

      

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

     2 lipca 2021r.

      

     Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

     do 8 lipca 2021r.

      

     Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

     9 lipca 2021r.