• Ważne terminy


    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

     W terminie głównym

     1. język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 15 maja  2024r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz. 9:00

     1. język polski – 10 stycznia 2024r. (środa) – godz. 9:00

     2. matematyka – 11 stycznia 2024r. (czwartek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 12 stycznia 2024r. (piątek) – godz. 9:00

     W terminie dodatkowym

     1. język polski – 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024r. (środa) – godz. 9:00

     1. język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 15 maja  2024r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz. 9:00

      

      

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego      w maju i w czerwcu

      

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

     3 lipca 2024r.

      

     Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

     do 3 lipca 2024r.

      

     Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

     3 lipca 2024r.