• Spotkanie z policją...

     • Dnia 7 października 2021r. w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, uczniów naszej szkoły odwiedzili funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kadzidle st. asp. Mariusz Święcki i sierż. sztab. Jerzy Tabaka. Prowadzący spotkanie szczególną uwagę zwrócili na zasady dotyczące  bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o pozycjach obronnych w przypadku kontaktu ze zwierzętami oraz o kontaktach z nieznajomymi osobami. Uczniom klas IV – VIII przypomniano także o zachowaniach ryzykownych podejmowanych przez młodzież, właściwym  korzystaniu z mediów społecznościowych oraz ich odpowiedzialności karnej. Było to bardzo pouczające spotkanie...Dziękujemy za interesującą lekcję...

     • Próbna ewakuacja...

     • Dnia 28 września 2021r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest sala gimnastyczna. Na sali nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację Pani Dyrektor. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle. Dziękujemy bardzo Panu Zdzisławowi Parzych Komendantowi Gminnemu OSP oraz Jednostce OSP w Kadzidle za pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji.

     • Dzień Patrona...

     • Dnia 27 września 2021r. obchodziliśmy bardzo ważne dla Nas wydarzenie – 8. Rocznicę nadania szkole podstawowej imienia św. Stanisława Kostki.  Z tej okazji odbyły się z uczniami pogadanki, przybliżające Postać Naszego Patrona.  Zapaliliśmy również znicz przed tablicą pamiątkową św. Stanisława Kostki. Była to inna uroczystość ze względu na czas panującej pandemii, ale bardzo wzruszająca…

     • Europejski Dzień Języków Obcych 2021

     • Dnia 24 września 2021r. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji gościła u nas Pani Aleksandra Nowak Przedstawiciel Europe Direct Ostrołęka, która przygotowała bardzo ciekawe zajęcia o bogactwie języków w Europie. Uświadomiła nam, że niezależnie od wieku warto uczyć się języków obcych, bo dzięki temu łatwiej nam nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Dzięki uprzejmości Pani Oli prace stworzone przez uczniów na spotkaniu zostaną zaprezentowane na Europejskim Spotkaniu Młodzieży 2021 w Strasburgu. Dziękujemy Pani Olu za życzliwość i ogrom nowych wiadomości…

     • Narodowe Czytanie 2021

     • Dnia 23 września 2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Uczniowie klasy siódmej i ósmej mieli okazję wysłuchać fragmentu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W ten sposób zaakcentowaliśmy, że włączamy się do tej pięknej idei wspólnego „Narodowego Czytania”, która ma łączyć pokolenia, zachęcając uczniów do czytania i realizując w ten sposób jedno z priorytetowych zadań szkoły.

     • W Zagrodzie Kurpiowskiej...

     • Dnia 10 września 2021r. nasi uczniowie z klas 0 – VIII uczestniczyli w XX warsztatach etnograficznych „Ginące zawody” w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Mogli tam podziwiać prace i przypatrywać się twórczości artystów i rękodzielników w takich dziedzinach jak: wycinankarstwo, garncarstwo, rzeźbiarstwo, plecionkarstwo, tkactwo. Można było też zobaczyć na czym dawniej polegała praca kowala, jak wypiekało się chleb i przędło len. Podczas tegorocznych warsztatów eksponowano szczególnie wycinankę kurpiowską, gdyż w 2020r. wycinankarstwo kurpiowskie w Puszczy Zielonej zostało wpisane na prestiżową Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Gratulujemy..

     • Żegnaj szkoło...

     • Dnia 25 czerwca 2021r. zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa COVID – 19 i związane z nią obostrzenia, zakończenia roku odbyły się w różnych godzinach. Pani Dyrektor po wręczeniu uczniom świadectw i nagród książkowych, pogratulowała im sukcesów w nauce. Podziękowała także Rodzicom za całoroczną współpracę i życzyła słonecznych, bezpiecznych wakacji.

     • Pożegnaliśmy...

     • Dnia 23 czerwca 2021r. pożegnaliśmy uczniów klasy VIII. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski. Absolwenci złożyli uroczyste Ślubowanie na sztandar szkoły, co potwierdzili własnoręcznym podpisem. Na pamiątkę otrzymali Akty Nadania Godności Absolwenta Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Była to wzruszająca uroczystość... Tak trudno się rozstać…

     • Unia Europejska bez tajemnic...

     • Dnia 22 czerwca 2021r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie VII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Unia bez tajemnic” na temat: „O KLIMACIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI - EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD I STRATEGIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI 2030”. Konkurs organizowany jest w partnerstwie EUROPE DIRECT Ostrołęka.  Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Andrzej Halicki, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Pan Michał Giers, Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Pan Mariusz Popielarz, Starosta Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Kubeł, Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, p.o. Dyrektora Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęka Pani Bogumiła Jarka oraz współorganizatorka konkursu Pani Aleksandra Nowak – Przedstawiciel EUROPE DIRECT Ostrołęka. W zmaganiach konkursowych wzięło udział siedem drużyn ze szkół z terenu Powiatu Ostrołęka i Powiatu Ostrołęckiego: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych oraz Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Wiedza na temat Unii Europejskiej, klimatu, pomysłowość i jakość wykonanych przez uczestników prac zachwyciła komisję oceniającą. Uczestnicy konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego, Starostę Powiatu Ostrołęckiego oraz Wójta Gminy Kadzidło. Dziękujemy Sponsorom za cenne nagrody, a uczestnikom gratulujemy…

     • Szkolny Festiwal Nauki

     • Dnia 14 czerwca 2021r. w klasopracowni biologicznej w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Biologia w szkole i w terenie” odbył się SZKOLNY FESTIWAL NAUKI. Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli obejrzeć żywe okazy zwierząt występujących w naszej okolicy (wiele gatunków owadów, ślimaki, pomrowy). Ponadto można było poznać anatomię człowieka dzięki modelom narządów zmysłów (oka, ucha), niektórych narządów wewnętrznych (serca, wątroby) oraz modelowi skóry i szkieletu. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła autentyczna czaszka wilka, zęby dzika, poroża zwierząt leśnych: łosia, jelenia, daniela, koziołka sarny oraz muszle ślimaków z Morza Śródziemnego i skamieniałości (amonity, paprotniki kopalne). Dziękujemy Pani Elżbiecie Szulkowskiej za ogrom niezapomnianych wrażeń...

     • Egzamin ósmoklasisty 2021

     • W dniach 25, 26 i 27 maja 2021r. uczniowie klasy VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, który obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki Ósmoklasiści poznają w lipcu. Trzymamy kciuki...

     • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

     • Dnia 13 maja 2021r. dzięki uprzejmości asp. Anety Warackiej i asp. Krzysztofa Kolator z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nasi uczniowie wzięli udział w spocie promującym Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Było to dla nas ogromne przeżycie i nowe doświadczenie. Mamy nadzieję,  że swoim udziałem  w filmie przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Dziękujemy bardzo Panu asp. Krzysztofowi Kolator za przychylność dla naszej szkoły i gratulujemy pomysłu.

      Zapraszamy do obejrzenia spotu: https://www.youtube.com/watch?v=htwfT_1ds-Q

     • Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"

     • W dniu 19 kwietnia 2021r. nasza szkoła przyłączyła się do V edycji akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” organizowanej przez Green Office Ecologic Sp. z o.o. w Łomazach.  Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Rodziców i mieszkańców okolicznych wsi udało nam się zgromadzić 2 468 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zamian szkoła otrzymała bon o wartości 247zł, za który zostaną zakupione materiały biurowe na potrzeby szkoły.  Jesteśmy pod wrażeniem, z jak wielkim zaangażowaniem i życzliwością Wszyscy podeszli do tej jakże ważnej dla środowiska sprawy. Dziękujemy bardzo.

     • Kolejny sukces...

     • W miesiącu kwietniu 2021r. uczniowie klasy IV wzięli udział w Konkursie plastycznym pod nazwą „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce. Ich udział zakończył się sukcesem: Julia Tomczak zajęła III miejsce, natomiast Bartosz Parzych z Jazgarki otrzymał wyróżnienie. Bardzo się cieszymy i GRATULUJEMY!!!

     • Ważne Święta...

     • Zbliżają się dwa ważne dla naszego kraju wydarzenia: Dzień Flagi obchodzony 2 maja oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z epidemią koronawirusa nie możemy spotkać się na uroczystości w szkole. Niezależnie jednak od tej sytuacji należy z dumą pielęgnować uczucia patriotyczne.  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a  ustanowił go Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Drodzy Uczniowie! Wywieśmy w tym dniu polskie flagi, które ozdobią nasze domy, place i ulice, pozwolą nam poczuć tego dnia dumę z dokonań naszych przodków. Niech rozbudzą w naszych sercach miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej.

      Dnia 3 maja 2021r. obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Narodowe Święto Konstytucji. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga po amerykańskiej. Święto narodowe uchwalono 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Przywrócono je jednak w 1990 roku. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed lat oraz dla pielęgnowania patriotyzmu, uczniowie klasy IV oraz VI wykonali piękne plakaty nawiązujące do tych Świąt. Dziękujemy bardzo za przepiękne prace. Jesteśmy z Was dumni...

     • Światowy Dzień Ziemi 2021

     • Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia.  Każdego roku w obchody Dnia Ziemi angażuje się wiele organizacji i stowarzyszeń ekologicznych oraz placówek oświatowych. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! Tegorocznym motywem przewodnim Światowego Dnia Ziemi  jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.  Z powodu pandemii, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. Podobnie jest w naszej szkole. W ramach obchodów tego święta proponujemy w tym roku:

      1. Sprzątnąć śmieci na wybranym przez siebie zaśmieconym terenie leśnym (za zgodą i wiedzą rodziców, pamiętać o zasadach bezpieczeństwa).  Śmieci spakować do worka i umieścić w koszu przydomowym.

      2. Zebrać z całego domu odpady, posortować je (makulaturę, szkło, plastik) i umieścić w specjalnych workach na śmieci.

      3. Wraz z członkami rodziny ustalić zasady oszczędzania energii i wody w domu (można zapisać je na kartce i umieścić w widocznym miejscu).

      4. Posadzić jakieś drzewko w pobliskim lesie (np. siewkę, samosiejkę rosnącą na podwórku) i opiekować się nim.

      5. Obejrzeć odcinek filmu z serii PLANETA ZIEMIA.

      Przyślijcie zdjęcie lub filmik ze swoich działań (na e – mail szkoły: sp_jazgarka@wp.pl). Najciekawsze propozycje oraz działania dla Ziemi zostaną nagrodzone.

      Zapraszamy również do obejrzenia obrazu filmowego prezentującego prace plastyczne zgłoszone do Konkursu Plastycznego o Unii Europejskiej pod nazwą: „UNIA BEZ TAJEMNIC” na temat: „O KLIMACIE DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI – EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD I STRATEGIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI 2030” - https://youtu.be/Rlka7107yoE

     • Pamiętamy...

     • W poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno - edukacyjną Żonkile. Do akcji Żonkile mogą dołączyć wszyscy, z każdego miejsca na świecie, przypinając wirtualny żonkil, oglądając wideo-spacer, słuchając debaty czy koncertu. Także w przestrzeni miejskiej akcja będzie widoczna, a uczniowie skorzystają ze specjalnie przygotowanych rocznicowych materiałów edukacyjnych.Dlaczego żonkile są symbolem pamięci o powstaniu? Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. Dnia 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

      Zapraszamy Was do zapoznania się pełnym programem obchodów dostępnym na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

     • Sukces...

     • W dniu 26 marca 2021r. uczniowie klasy piątej naszej szkoły: Maciej Nalewajk i Cezary Tomczak wzięli udział w „XVIII Konkursie Palma Kurpiowska 2021 – Eliminacje Gminne” w kategorii zbiorowej. Ich wkład pracy został doceniony przez komisję konkursową - zajęli  I miejsce. Dzięki temu ich palma awansowała do udziału w Konkursie „Palma Kurpiowska - Łyse 2021”, gdzie otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy…

     • Ślubowanie Pierwszoklasistów...

     • Dnia 1 marca 2021r. odbyła się w naszej szkole niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Niestety z uwagi na pandemię koronowirusa COVID-19, po raz pierwszy w historii szkoły w uroczystości w tej nie mogli uczestniczyć Rodzice. Mimo to nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania  i z ogromnym zaangażowaniem zaprezentowali przygotowany montaż słowno – muzyczny. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły i pocztem sztandarowym, Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom. Po złożeniu uroczystego ślubowania  Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion Pierwszoklasistów. Na koniec wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy i liczne upominki. Ten dzień zapewne pozostanie na długo w pamięci każdego Pierwszoklasisty. Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce oraz radości w odkrywaniu świata, swoich zdolności i zainteresowań. Powodzenia…