• Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce

    •  

     Imię i nazwisko

     Stanowisko

     Nauczany przedmiot

     mgr Ewa Abramczyk

     dyrektor

     edukacja wczesnoszkolna

     mgr Barbara Domalewska

     nauczyciel

     edukacja wczesnoszkolna

     mgr Anna Kossakowska

     nauczyciel

     język niemiecki

     mgr Ewa Joanna Augustowska

     nauczyciel

     biblioteka szkolna

     mgr Urszula Kisiel

     nauczyciel

     religia

     mgr Krystyna Zyśk

     nauczyciel

     historia, 

     wiedza o społeczeństwie

     mgr Edyta Prusińska

     nauczyciel

     geografia, matematyka

     mgr Joanna  Mrozek

     nauczyciel

     chemia

     mgr Elżbieta Lesińska

     nauczyciel

     historia, język polski

     Halina Nalewajk

     nauczyciel

     informatyka

     mgr
     Elżbieta Szulkowska

     nauczyciel

     przyroda, biologia,

     edukacja dla bezpieczeństwa

     mgr Mieczysław Kiernozek

     nauczyciel

     fizyka

     mgr Mariusz Boruch

     nauczyciel

     wychowanie fizyczne

     mgr Patrycja Abramczyk

     nauczyciel

     logopeda

     język angielski

     mgr Agnieszka Sadłowska

     nauczyciel

     matematyka

     mgr Anna Bors

     nauczyciel

     wychowanie przedszkolne

     mgr Małgorzata Ościłowska

     pedagog szkolny

     pedagog specjalny

     nauczyciel współorganizujący

     edukacja wczesnoszkolna

     mgr Marek Prusaczyk

     nauczyciel

     technika

     mgr Ewa Piotrowska

     nauczyciel

     muzyka, plastyka

     mgr Karolina Kozłowska

     nauczyciel współorganizujący

     wychowanie przedszkolne