• RADA RODZICÓW

    • Przewodnicząca – Marta Rydzewska

     Z- ca przewodniczącej - Iwona Lenda

     Skarbnik – Barbara Mróz

     Sekretarz – Anna Krakowiecka