• Szkoła podstawowa

    • Przewodnicząca: Zuzanna Marcinowska

     Z-ca Przewodniczącej: Patryk Półtorak

     Skarbnik: Julia Lenda

     Opiekunowie:

     • Pani Ewa Abramczyk