• Szkoła podstawowa

    • Przewodnicząca: Zuzanna Chrostek

     Z-ca Przewodniczącej: Jakub Pokora

     Skarbnik: Julia Kowalska

     Opiekunowie:

     • Pani Hanna Faderewska
     • Pani Patrycja Abramczyk