• Patron szkoły

    •         Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550r. w Rostkowie na Mazowszu. Pochodził z zamożnej kasztelańskiej rodziny. Pierwsze nauki św. Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Do jezuickiego gimnazjum uczęszczał przez 3 lata. Był to okres szczególnego rozwoju życia wewnętrznego, związanego z modlitwą iumartwieniami. Wtedy też był prezesem studenckiego Bractwa św. Barbary. Został cudownie uzdrowiony w 1565r. za przyczyną Maryi, której był wielkim czcicielem.

      

          Gdy ukończył 16 lat, oświadczył rodzicom, że chce wstąpić do Zakonu Jezuitów. Gdy Ci odmówili, postanowił zbiec. W przebraniu wieśniaczym udał się do Augsburga, siedziby prowincjała niemieckiej prowincji jezuitów. Jednak do zakonu przyjęty został dopiero w roku 1567, po wcześniejszych studiach w Rzymie. Stanisław zmarł 15 sierpnia 1568r. w Wiecznym Mieście, mając  zaledwie 18 lat.

        Życie św. Stanisława Kostki nie dostarcza wielu zadziwiających faktów. Nie był cudotwórcą, kaznodzieją ludowym, nie oddawał się skrajnej ascezie ani nie osiągał wyżyn mistyki. Jego życie było zwyczajne i proste jak życie każdego młodego człowieka, przepełnione wielką wiarą w Boga przekazaną przez rodzinę.

          Kanonizacji dokonał papież Benedykt XIII w 1726r.

          W XX stuleciu św. Stanisława Kostkę spontanicznie obrano patronem młodzieży polskiej i jest on jednym z najbardziej znanych polskich świętych w świecie.

      

     „Do wyższych rzeczy
      jestem stworzony

     i dla nich pragnę żyć”

                                                    Św. Stanisław Kostka