• RADA RODZICÓW

    • Przewodnicząca – Sylwia Pabich

     Z- ca przewodniczącej - Beata Myszka

     Skarbnik – Emilia Tomczak

     Sekretarz – Anna Chrostek