• RADA RODZICÓW

    • Przewodnicząca – Sylwia Kowalczyk

     Z- ca przewodniczącej - Beata Myszka

     Skarbnik – Emilia Tomczak

     Sekretarz – Anna Chrostek