• Szkoła podstawowa

    • Przewodnicząca: Natalia Pokora

     Z-ca Przewodniczącej: Arkadiusz Półtorak

     Skarbnik: Gabriela Pabich

     Opiekunowie:

     • Pani Elżbieta Lesińska
     • Pani Patrycja Mróz