• Ważne terminy


    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

     W terminie głównym

     1. język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 25 maja  2022r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00

     1. język polski – 12 stycznia 2022r. (środa) – godz. 9:00

     2. matematyka – 13 stycznia 2022r. (czwartek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 14 stycznia 2022r. (piątek) – godz. 9:00

     W terminie dodatkowym

     1. język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 14 czerwca 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00

     1. język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 25 maja  2022r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00

      

      

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego      w czerwcu i lipcu

      

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

     1 lipca 2022r.

      

     Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

     do 7 lipca 2022r.

      

     Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

     8 lipca 2022r.