• Ważne terminy


    • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      

      

     W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

     W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

     W terminie głównym

     1. język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 24 maja  2023r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00

     1. język polski – 11 stycznia 2023r. (środa) – godz. 9:00

     2. matematyka – 12 stycznia 2023r. (czwartek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 13 stycznia 2023r. (piątek) – godz. 9:00

     W terminie dodatkowym

     1. język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 13 czerwca 2023r. (wtorek) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

     1. język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00

     2. matematyka – 24 maja  2023r. (środa) – godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00

      

      

      

     W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego      w maju i w czerwcu

      

     Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

     3 lipca 2023r.

      

     Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

     do 6 lipca 2023r.

      

     Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

     6 lipca 2023r.