• Logopeda dla Ciebie

     GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO
     W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     Poniedziałek            830 - 915 (OP)

     Czwartek                  830 - 915 (klasa IV - V)

     Piątek                       1255 - 1340 (klasa I - II)

      

     ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

     • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
     • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
     • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
     • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

         Pamiętaj!

     Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, szczególnie w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.