• Długo oczekiwana...

          •    Dnia 18 czerwca 2019r. w naszej szkole  odbyła się wielka uroczystość  - oddanie do użytku sali gimnastycznej. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas zacni Goście: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Łomżyńskiej - Janusz Stepnowski, Michał Giers – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty  w Warszawie, Mariusz Popielarz – Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie; Ks. Prałat Marian Niemyjski, Ks. Kanonik Ryszard Kłosiński Proboszcz Parafii Kadzidło , Stanisław Kubeł – Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Adam Białobrzeski - Radny Rady Powiatu Ostrołęckiego, Dariusz Łukaszewski – Wójt Gminy Kadzidło, Urszula Rydel – Sekretarz Gminy Kadzidło, Bożena Grzyb - Skarbnik Gminy Kadzidło, Zdzisław Parzych - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Barbara Bączek - Przewodnicząca Rady Gminy Kadzidło, Radni Rady Gminy Kadzidło, Stanisław Ścibek - Wykonawca sali gimnastycznej, Lucjan Chojnowski – Projektant sali gimnastycznej, Krzysztof Trzaska – kierownik budowy sali gimnastycznej, Marian Krupiński – Dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Alina Sadłowska – Dyrektor Banku PKO BP S.A. Oddział 1 w Kadzidle, Jarosław Wilga – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Aleksandra Nowak z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrołęka, asp. Mariusz  Święcki oraz sierż. szt. Jerzy Tabaka z Posterunku Policji w Kadzidle, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Kadzidło, Mirosława Grzegorczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona   Żebrowskiego w Wykrocie, Sołtysi Gminy Kadzidło oraz Sponsorzy  uroczystości: Piekarnia, Cukiernia  „Twoja” Agnieszka i Grzegorz Krzyżewski w Lipnikach;  Tomasz Nalewajk – Firma „BRT” S.C. Tomasz Nalewajk w Kadzidle. Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi, które było symbolem oddania do użytku sali gimnastycznej. Po czym Ksiądz Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski poświęcił nowy wybudowany obiekt. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor i Pan Wójt, którzy podkreślili, jak ważna jest nowo wybudowana sala dla uczniów i całej społeczności lokalnej. Całą uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny w  wykonaniu uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło gratulacji, ciepłych słów i życzeń. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń...Dziękujemy Panu Wójtowi i Radnym obecnej i minionej kadencji za możliwość rozwijania talentów sportowych...