• Projekt "Jesteśmy Równi!"

     • PROJEKT nr RPMA.10.01.01-14-b741/18

      pt. „Jesteśmy Równi!”

      Od dnia 23 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Jesteśmy Równi!”. Celem projektu  jest wyrównanie szans edukacyjnych 44 uczniów / uczennic (20K, 24M) objętych wsparciem projektowym poprzez udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz stworzenie warunków do kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w szkole, do której uczęszczają uczestnicy projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 czerwca 2020r.

      Całkowita wartość projektu „Mam szansę!” wynosi 196 031,25zł.

       

     • Narodowe Czytanie 2019

     • Dnia 10 września 2019r. w naszej szkole odbyła się ósma edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej – Nowele polskie. Zgromadzeni uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentu noweli Bolesława Prusa pt. „Katarynka” w interpretacji nauczyciela języka polskiego Pani Elżbiety Lesińskiej. W ten sposób zaakcentowaliśmy, że włączamy się do tej pięknej idei wspólnego „Narodowego Czytania”, która ma łączyć pokolenia, zachęcając uczniów do czytania i realizując w ten sposób jedno z priorytetowych zadań szkoły.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Dnia 2 września 2019r. uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Kanonika Ryszarda Kłosińskiego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas zacni Goście: Starosta Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Kubeł,  Radny Rady Gminy Kadzidło Pan Jan Kulasik oraz Panie Rada Rodziców: Pani Edyta Nalewajk, Pani Aneta Marcinowska.  Pani Dyrektor przedstawiła Radę Pedagogiczną, omówiła przydział sal lekcyjnych oraz organizację bieżącego roku szkolnego. Po uroczystym spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. Wszystkiego dobrego w rozpoczynającym się w nowym roku szkolnym…