• Europejski Dzień Języków Obcych

     • Dnia 30 września 2019r. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji gościła u nas Pani Aleksandra Nowak Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostrołęce, która przygotowała bardzo ciekawe zajęcia o bogactwie języków w Europie. Uświadomiła nam, że niezależnie od wieku warto uczyć się języków obcych, bo dzięki temu łatwiej nam nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Dziękujemy Pani Olu za ogrom nowych wiadomości…

     • Dzień Patrona

     • Dnia 27 września 2019r. świętowaliśmy 6. rocznicę nadania imienia św. Stanisława Kostki Szkole Podstawowej w Jazgarce. Nasi uczniowie z tej okazji przygotowali montaż słowno – muzyczny przybliżający postać naszego Patrona. Zapaliliśmy też  znicz przed tablicą pamiątkową św. Stanisława Kostki. Była to piękna i wzruszająca uroczystość...

     • Bankowość...

     • Dnia 25 września 2019r. w Oddziale Przedszkolnym odbyło się spotkanie z Dyrektor Banku PKO BP O/1 w Kadzidle Panią Aliną Sadłowską na temat : „Karty bankowe i grafika tych kart”. Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji i z ogromnym zainteresowaniem słuchały informacji przekazywanych przez Panią Dyrektor. Serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie…

     • Projekt "Jesteśmy Równi!"

     • PROJEKT nr RPMA.10.01.01-14-b741/18

      pt. „Jesteśmy Równi!”

      Od dnia 23 września 2019r. w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Jesteśmy Równi!”. Celem projektu  jest wyrównanie szans edukacyjnych 44 uczniów / uczennic (20K, 24M) objętych wsparciem projektowym poprzez udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz stworzenie warunków do kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów w szkole, do której uczęszczają uczestnicy projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 czerwca 2020r.

      Całkowita wartość projektu „Mam szansę!” wynosi 196 031,25zł.

       

     • Narodowe Czytanie 2019

     • Dnia 10 września 2019r. w naszej szkole odbyła się ósma edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej – Nowele polskie. Zgromadzeni uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentu noweli Bolesława Prusa pt. „Katarynka” w interpretacji nauczyciela języka polskiego Pani Elżbiety Lesińskiej. W ten sposób zaakcentowaliśmy, że włączamy się do tej pięknej idei wspólnego „Narodowego Czytania”, która ma łączyć pokolenia, zachęcając uczniów do czytania i realizując w ten sposób jedno z priorytetowych zadań szkoły.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Dnia 2 września 2019r. uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Kanonika Ryszarda Kłosińskiego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas zacni Goście: Starosta Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław Kubeł,  Radny Rady Gminy Kadzidło Pan Jan Kulasik oraz Panie Rada Rodziców: Pani Edyta Nalewajk, Pani Aneta Marcinowska.  Pani Dyrektor przedstawiła Radę Pedagogiczną, omówiła przydział sal lekcyjnych oraz organizację bieżącego roku szkolnego. Po uroczystym spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. Wszystkiego dobrego w rozpoczynającym się w nowym roku szkolnym…

     • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

     • Dnia 19 czerwca 2019r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.  celebrowaną przez ks. Kanonika Ryszarda Kłosińskiego. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, Radny Rady Gminy Kadzidło Pan Jan Kulasik oraz Rada Rodziców: Pani Anna Chrostek, Pani Edyta Nalewajk, Pani Bożena Łaszczych oraz Pani Aneta Marcinowska. Pani Dyrektor po wręczeniu uczniom świadectw i nagród książkowych, pogratulowała im sukcesów w nauce. Podziękowała także Rodzicom za całoroczną współpracę i życzyła słonecznych, bezpiecznych wakacji. W tym dniu pożegnaliśmy także uczniów klasy III gimnazjum oraz klasy VIII szkoły podstawowej. Absolwenci złożyli uroczyste Ślubowanie na sztandar szkoły, co potwierdzili własnoręcznym podpisem. Na pamiątkę otrzymali Akty Nadania Godności Absolwenta Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Była to wzruszająca uroczystość... Tak trudno się rozstać…

     • Długo oczekiwana...

     •    Dnia 18 czerwca 2019r. w naszej szkole  odbyła się wielka uroczystość  - oddanie do użytku sali gimnastycznej. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas zacni Goście: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Łomżyńskiej - Janusz Stepnowski, Michał Giers – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty  w Warszawie, Mariusz Popielarz – Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie; Ks. Prałat Marian Niemyjski, Ks. Kanonik Ryszard Kłosiński Proboszcz Parafii Kadzidło , Stanisław Kubeł – Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Adam Białobrzeski - Radny Rady Powiatu Ostrołęckiego, Dariusz Łukaszewski – Wójt Gminy Kadzidło, Urszula Rydel – Sekretarz Gminy Kadzidło, Bożena Grzyb - Skarbnik Gminy Kadzidło, Zdzisław Parzych - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Barbara Bączek - Przewodnicząca Rady Gminy Kadzidło, Radni Rady Gminy Kadzidło, Stanisław Ścibek - Wykonawca sali gimnastycznej, Lucjan Chojnowski – Projektant sali gimnastycznej, Krzysztof Trzaska – kierownik budowy sali gimnastycznej, Marian Krupiński – Dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Alina Sadłowska – Dyrektor Banku PKO BP S.A. Oddział 1 w Kadzidle, Jarosław Wilga – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Aleksandra Nowak z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrołęka, asp. Mariusz  Święcki oraz sierż. szt. Jerzy Tabaka z Posterunku Policji w Kadzidle, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Kadzidło, Mirosława Grzegorczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona   Żebrowskiego w Wykrocie, Sołtysi Gminy Kadzidło oraz Sponsorzy  uroczystości: Piekarnia, Cukiernia  „Twoja” Agnieszka i Grzegorz Krzyżewski w Lipnikach;  Tomasz Nalewajk – Firma „BRT” S.C. Tomasz Nalewajk w Kadzidle. Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi, które było symbolem oddania do użytku sali gimnastycznej. Po czym Ksiądz Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski poświęcił nowy wybudowany obiekt. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor i Pan Wójt, którzy podkreślili, jak ważna jest nowo wybudowana sala dla uczniów i całej społeczności lokalnej. Całą uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny w  wykonaniu uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło gratulacji, ciepłych słów i życzeń. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń...Dziękujemy Panu Wójtowi i Radnym obecnej i minionej kadencji za możliwość rozwijania talentów sportowych...

     • Naszym Rodzicom...

     •    Dnia 27 maja 2019r. w naszej szkole zorganizowaliśmy uroczystą akademię z okazji Dnia Matki i Ojca. Od wielu lat święta te są wyrazem wdzięczności dzieci, szacunku i miłości do Rodziców. Z tej okazji uczniowie w szczególny sposób złożyli życzenia i podziękowania swoim Rodzicom, przygotowując montaż słowno – muzyczny, który zachwycił i wzruszył zgromadzonych gości. Dziękujemy Mamom i Tatusiom za wszystko...

     • Sukces Antka i Bartka...

     •    Dnia 11 maja 2019r. uczniowie klasy II, Antoni Kowalczyk i Bartosz Parzych uczestniczyli w Małej Olimpiadzie Matematycznej dla klas II i III szkoły podstawowej organizowanej przez Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle. Ich udział zakończył się sukcesem, Antoni został Wicemistrzem, zaś Bartek otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy bardzo naszym Zwycięzcom...

    • Król Maciuś Pierwszy...
     • Król Maciuś Pierwszy...

     •    Dnia 7 maja 2019r. uczniowie klas I – VI odwiedzili Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce i obejrzeli spektakl na podstawie utworu Janusza Korczaka pt. „Król Maciuś Pierwszy” w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Aktorzy znakomicie przedstawili opowieść o chłopcu, który został królem, choć był jeszcze dzieckiem. Stanął przed wielkim wyzwaniem pragnąc pogodzić dwa zwaśnione światy: dzieci i dorosłych. Czy mu się to udało? Niech na to pytanie odpowiedzą dzieci. Zachęcamy do lektury...

     • W Warszawie...

     •    Dnia 11 maja 2019r. uczennice naszej szkoły: Kornelia Łaszczych, Zuzanna Kacprzak, Joanna Gwara  - laureatki Powiatowego Konkursu Wiedzowo – Plastycznego o Unii Europejskiej pod nazwą: „Unia bez tajemnic” na temat: „ROK 2019, ROK ROCZNIC, WYDARZEŃ I WARTOŚCI” wspólnie z laureatami tegoż konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle wyruszyli  na wycieczkę do Warszawy – jedną z nagród w konkursie.  Na początku wzięli udział w Paradzie Schumana 2019 pod hasłem „Wybieramy Europę”.  Wspólnie z innymi uczestnikami  marszu przemaszerowali ulicą Miodową, Senatorską, Moliera, Królewską, Krakowskim Przedmieściem do Miasteczka Schumana. Następnie udali się na Stadion Narodowy, gdzie odbywał się 23. Piknik Naukowy „My i maszyny” organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń powrócili do domu...Dziękujemy Panu Dariuszowi Łukaszewskiemu Wójtowi Gminy Kadzidło za pokrycie kosztów przejazdu wycieczki. Pani Aleksandrze Nowak Konsultantowi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Ostrołęka, pomysłodawczyni i organizatorce wycieczki dziękujemy bardzo za niezapomniany dzień....      

    • Rocznica Konstytucji 3 Maja
     • Rocznica Konstytucji 3 Maja

     •    Dnia 30 kwietnia 2019r. w naszej szkole przygotowaliśmy uroczystą akademię z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie przygotowali montaż słowno - muzyczny o patriotycznej wymowie. Scenariusz przedstawiał okoliczności uchwalenia tak ważnej dla nas Konstytucji oraz przeniósł nas w czasy panowania króla Augusta Poniatowskiego. Akademia była okazją do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat, do pielęgnowania patriotyzmu, do przeżycia dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

    • Unia bez tajemnic...
     • Unia bez tajemnic...

     •    Dnia 25 kwietnia  2019r. w partnerstwie z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Ostrołęka zorganizowaliśmy VI edycję Konkursu Wiedzowo – Plastycznego o Unii Europejskiej pod nazwą: „Unia bez tajemnic” na temat: „ROK 2019, ROK ROCZNIC, WYDARZEŃ I WARTOŚCI”. W tym roku po raz pierwszy konkurs miał zasięg powiatowy. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Pan Stanisław Kubeł Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Pan Dariusz Łukaszewski Wójt Gminy Kadzidło oraz współorganizatorka konkursu Pani Aleksandra Nowak – Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Ostrołęce. W zmaganiach konkursowych wzięło udział sześć drużyn ze szkół z terenu Powiatu Ostrołęka i Powiatu Ostrołęckiego: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych, Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle  oraz Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce. Wiedza na temat Unii Europejskiej, pomysłowość i jakość wykonanych prac przez uczestników zachwyciła komisję oceniającą. Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego, Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Ostrołęka oraz Wójta Gminy Kadzidło. Dziękujemy bardzo Panu Staroście, Panu Wójtowi oraz Pani Aleksandrze Nowak za ufundowanie nagród, a uczestnikom gratulujemy…

    • Egzamin ósmoklasisty 2019
     • Egzamin ósmoklasisty 2019

     •    W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. uczniowie klasy VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, który obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki Ósmoklasiści poznają w czerwcu. Trzymamy kciuki...

    • Sukces Patryka i Kornelii...
     • Sukces Patryka i Kornelii...

     •    W dniu 11 kwietnia 2018r. uczniowie naszego gimnazjum, Kornelia Łaszczych  i Patryk Orzech uczestniczyli w XVII Konkursie "Palma Kurpiowska 2019 – Eliminacje Gminne”. Ich wkład pracy został doceniony przez komisję konkursową: Patryk zdobył I miejsce, natomiast Kornelia II miejsce. Dzięki temu ich palmy awansowały do udziału w Konkursie „Palma Kurpiowska Łyse 2019", gdzie palma Patryka uplasowała się na III miejscu w kategorii indywidualnej. Palma Kornelii otrzymała wyróżnienie specjalne w kategorii zespołowej dla szkół podstawowych. Gratulujemy bardzo naszym Gimnazjalistom…

    • Egzamin gimnazjalny 2019
     • Egzamin gimnazjalny 2019

     • W dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019r. uczniowie klasy III gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i z języka angielskiego. Wyniki Gimnazjaliści poznają w czerwcu. Powodzenia...

    • W teatrze...
     • W teatrze...

     •    Dnia 28 marca 2019 roku uczniowie klas 0 – IV odwiedzili Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce i obejrzeli spektakl  na podstawie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima pt.,, Szalone Bajeczki z Dziadunia Teczki” w wykonaniu aktorów Kieleckiego Teatru Lektur. Oplecione bajkową scenerią wiersze sprawiły, że dzieci same głośno odpowiadały na stawiane w nich pytania, a zabawne dialogi prowadzone przez aktorów wywoływały u najmłodszych salwy śmiechu. Była przy tym świetna zabawa! Czekamy na kolejne spektakle…

    • Sukces Zuzi i Patryka...
     • Sukces Zuzi i Patryka...

     •    Dnia 22 marca 2019r. uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Matematycznej organizowanej przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Ich udział zakończył się sukcesem – wśród ośmiu szkół z powiatu ostrołęckiego, nasza szkoła uplasowała się na III miejscu. Zuziu, Patryku... GRATULUJEMY I DZIĘKUJMY...

    • Wiosno...Ach to Ty...
     • Wiosno...Ach to Ty...

     •    Dnia 21 marca 2019r. naszą szkołę odwiedził niezwykły gość – Pani Wiosna w kwiecistej sukience, z kolorowymi kwiatami we włosach. Nareszcie jest... Wszyscy z ogromną radością Ją powitaliśmy, bo bardzo tęsknimy za słońcem… śpiewem ptaków… barwami wiosny….